Giriş ve Tanıtım Bölümü

Bizlerin ‘Shoreditch Park Stories’ şeklinde isimlendirmiş olduğu bu mesaj yüklü hikayeler; yağmura aşık bir şehrin tam da kalbinde geçmektedir.

Ve bu anlam yüklü hikâyelerin ana karakterlerinden biri olan Veysel Baba isimli kişi; bu hikayelerde adı geçen o parkın hemen bitişiğindeki Kinder House adındaki o binada oturmaktadır.

Ve yine bu derinlik yüklü hikâyelerin bir diğer ana karakteri olan o konuşan tilki Sessiz Ayak ise; yine aynı parkın çok yakınında bulunan o meşhur St. John’s Hoxton adındaki o kilisenin duvar dibindeki o yuvasında yaşamaktadır.

Ve zamanın birinde, soğuk bir kış gecesinin epeyce ilerlemiş bir saatinde karşılaşıp, tanışan bu iki farklı dünyaya ait kahramanlarımız arasında zamanla sevgiyi temel alan, dostluğu temel alan ve karşılıklı güveni temel alan bir arkadaşlık oluşur.

Ve işte bizim burada kaleme almaya çalışacağımız bu mesaj yüklü hikâyelerde; bu iki değişik karakterdeki kahraman arasında geçen o sır dolu, o gizem dolu olayları ve maceraları bir güzel bulacaksınız.

Ve yine bu anlam yüklü hikayeler sayesinde; insanlarla hayvanlar arasındaki o sevgi birlikteliğine, o duygu birlikteliğine ve o anlayış birlikteliğine bir güzel tanıklık edeceksiniz.

Bizlerin Shoreditch Park Stories adını vermiş olduğu bu mana yüklü hikayeler; özellikle de son zamanlarda biz insanlarda daha da bir azalıp yok olan o acıma duygusunu, o sadakat duygusunu, o empati duygusunu, o vefa duygusunu ve o karşılıklı gönül birlikteliğini biz bütün insanlara biraz olsun yeniden hatırlatabilmek için ve hepimize yeni bir ruh, yeni bir heyecan, yeni bir duygu birlikteliği aşılayabilmek için kaleme alınmıştır.

Ve ayrıca bu derinlik yüklü Shoreditch Park Hikayeleri sayesinde de bizlerin adeta o umut dolu bir geleceği olan o güzelim çocuklarımıza en güzel mesajları, en doğru mesajları verebilmek ve böylelikle de onlara sevmenin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, doğaya ve yakın çevremize sahip çıkmanın ne kadar doğru bir davranış şekli olduğunu da bir güzel anlatabilmek için kaleme alınmıştır.

Ve yine söz konusu bu mesaj yüklü Shoreditch Park Hikayeleri sayesinde; bugün bizlerin etrafında yaşayan bütün o duyarsızlıklara, umursamazlıklara, o boş vermişliklere, o vurdumduymazlıklara, o serkeşliklere, o avareliklere, o ayyaşlıklara, o vahşiliklere, o barbarlıklara, o canavarlıklara, o açgözlülüklere, o soygunlara, o talanlara, o yalanlara, o doğa katliamlarına, o hayvan katliamlarına, o insan katliamlarına, o kültür katliamlarına, o tarih katliamlarına, o din savaşlarına, o medeniyetler arası çatışmalara, o ırk ayrımlarına, o mezhep ayrımlarına, o kültür ayrımlarına, o çıkar savaşlarına ve şu an hala üzerinde yaşamaya çalıştığımız bu güzelim dünyayı sırf kendi kişisel çıkarları için adeta bir felakete sürüklemek isteyen o küresel oyunculara biraz olsun dikkat çekmek için ve biraz olsun dur demek için kaleme alınmıştır.

Shoreditch Park Hikayeleri, aslında biz bütün insanlardaki o sevgiyi, o dostluğu, o kardeşliği, o birlikteliği en güzel haliyle ortaya çıkarıp; bizlerde bulunan o paylaşım duygusuna, o yardımlaşma duygusuna ve o dayanışma ruhuna yepyeni bir ivme kazandırmak ve bu uğurda herkesin de belli bir çaba göstermesi gerektiği hususuna biraz olsun dikkat çekebilmek için kaleme alınmıştır.

İnsanlara birtakım mesajlar vermek için kaleme alınan Shoreditch Park Hikâyeleri’nde hem gizem vardır, hem sır vardır, hemde bilinmezlik vardır.

İnsanlara bir özeleştiri yapabilme imkânı tanıyan ve onları bir anlamda doğru yola davet eden Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem gerçek dünyadan, hem sanal dünyada ve hemde yaşanmış olaylardan birtakım kesitler, birtakım örnekler bulacaksınız.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem büyüklere masallar vardır, hem küçüklere masallar vardır ve hemde gelecek nesillere masallar vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem büyüklere mesajlar vardır, hem küçüklere mesajlar vardır ve hemde gelecek nesillere mesajlar vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri hem büyüklere seslenir, hem küçüklere seslenir ve hemde gelecek nesillere seslenir.

Shoreditch Park Hikayeleri’nin hem masalımsı bir yüzü vardır, hem gerçeküstü bir yüzü vardır ve hemde doğaüstü bir yüzü vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nin hem ilerici bir bakış açısı vardır, hem devrimci bir bakış açısı vardır ve hemde sosyalist bir bakış açısı vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nin hem antikapitalist bir bakış açısı vardır, hem antiemperyalist bir bakış açısı vardır ve hemde anti sömürgeci bir bakış açısı vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nin hem savaş karşıtı bir bakış açısı vardır, hem küreselleşme karşıtı bir bakış açısı vardır ve hemde globalizm karşıtı bir bakış açısı vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nin hem doğasever bir bakış açısı vardır, hem hayvan sever bir bakış açısı vardır ve hemde insan sever bir bakış açısı vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem derinlik vardır, hem arayış vardır ve hemde kavrayış vardır.

Shoredicth Park Hikayeleri’nde hem sorgulama vardır, hem yargılama vardır ve hemde özeleştiri vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem doğruluk vardır, hem dürüstlük vardır ve hemde kişilik sahibi bir insan olmaya davet vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem iyiliğe, hem güzelliğe ve hemde sevgi dolu bir insan olmaya davet vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem suçtan arınmaya, hem günahtan arınmaya ve hemde kötülükten arınmaya davet vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem yalnızlık vardır, hem ruhsal bir çöküntü vardır ve hemde maneviyata yöneliş vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem acı vardır, hem dram vardır ve hemde gözyaşı vardır.

Shoreditch Park Hikâyeleri’nde hem ezilmişlik vardır, hem dışlanmışlık vardır ve hemde hor görülmüşlük vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem karanlık vardır, hem aydınlık vardır ve hemde o karanlıklardan aydınlığa doğru bir çıkış vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem hayal vardır, hem rüya vardır ve hemde kurgu vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem yaşam vardır, hem ölüm vardır ve hemde ölümden sonraki o bilinmezlik vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem bedel vardır, hem borç vardır ve hemde emanet vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem sıra dışı bir yaşam vardır, hem olağandışı bir yaşam vardır ve hemde gerçek üstü gerçeküstü bir yaşam vardır.

 Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem sevgiye davet vardır, hem dostluğa davet vardır ve hemde arkadaşlığa davet vardır.

Shoreditch Park Hikayeleri’nde hem Veyse Baba vardır, hem konuşan bir tilki vardır ve hemde masalcı bir dede vardır.

Ve son olarak da bu gizem dolu Shoreditch Park Hikâyeleri’nde; neredeyse bütün bir yaşamı tarifi imkânsız acılarla, işkencelerle ve çilelerle geçiren bir adamın o derin yalnızlıklarını, o terk edilmişliklerini, o umutlarını, o düşlerini, o bütün yarım kalmış hayallerini bir bir okuma imkânı elde edeceksiniz.

Çünkü her şeye rağmen, her türlü güçlüğe rağmen hayal kurmak güzeldir. Ve o hayalleri gerçeğe dönüştürmek de bir başka güzeldir. Ve ben de Veysel Baba olarak bugün burada kağıdı kalemi elime alıp, söz konusu o hayallerimden bir kısmını gerçekleştirmek için adına Shoreditch Park Hikâyeleri dediğim bu mesaj yüklü hikayeleri elimden geldiğince kaleme almaya çalışacağım. Ve bunu yaparken de asıl dayanağım, asıl pusulam sevgi olacaktır, doğruluk olacaktır, dürüstlük olacaktır. Çünkü sevgi varlığın özüdür. Çünkü sevgiden acılar tatlılaşır. Çünkü sevgi yüzünden bakırlar altın olur. Çünkü sevgi sayesinde karanlıklar aydınlık olur. Çünkü sevgiden bütün dertler şifa bulur. Çünkü sevgiden bütün kapılar ardına kadar açılır. Çünkü sevgi, bütün insanlığın tek kurtuluş yoludur. Çünkü sevgi, cennete giden o yolun asıl başlangıç noktasıdır.

Sevgi olmadan hiçbir insan, adına mutluluk denen o sonsuzluk şerbetini tadamaz. Bu güzelim dünyada, bu ölümlü dünyada; bir insanın ardında bırakacağı en değerli miras sevgidir. Çünkü gerçek bir sevginin içinde sonsuz bir mutluluk vardır, gönülleri okşayan tatlı bir huzur vardır. Çünkü gerçek bir sevginin içinde manevi bir doyum, ilahi bir doyum vardır ve asıl öze ulaşma vardır, asıl benliğe ulaşma vardır, asıl yaratana ulaşma vardır. Çünkü sevgi var olmanın özüdür ve kurtuluşun asıl anahtarıdır. Çünkü sevgi, bütün evrenin ve bütün yaratılışın ta kendisidir…